Strona główna >> Dla pacjenta

Szanowny Pacjencie

foto5.jpg

Laboratoria Analityczne PROCNER - NZOZ stawiają na profesjonalną obsługę swoich pacjentów, o czym mogą świadczyć:

  • pełen zakres analiz od morfologii krwi do badań genetycznych oraz markerów nowotworowych (patrz Analizy)

  • możliwość obsługi pacjentów skierowanych przez lekarza medycyny pracy, jak również pacjentów trafiających bezpośrednio do placówek laboratoryjnych

  • udzielania porad w zakresie doboru badań dla pacjentów chcących sprawdzić stan swojego zdrowia zgodnie z wybranym profilem analiz

  • udzielanie informacji odnośnie warunków, cen oraz terminów wykonania badań przez personel placówek

  • pobieranie materiału do badań przez cały dzień

  • możliwość pobrania materiału „przy łóżku” chorego oraz w zakładach pracy

  • komentarz do otrzymanych wyników oraz konsultacje specjalisty analityki medycznej

  • możliwość otrzymania wyników analiz osobiście, w formie elektronicznej, bądź faksem

  • rabaty dla pacjentów wykonujących większą ilość analiz oraz Karty Stałego Pacjenta dla wiernych odbiorców usług laboratoryjnych firmy


W razie jakichkolwiek pytań personel firmy udzieli profesjonalnej pomocy (patrz Kontakt).