Strona główna >> Historia

Firma Laboratoria Analityczne PROCNER powstała w 1990 roku, jako jedno z pierwszych prywatnych laboratoriów analiz klinicznych na Wybrzeżu. Założycielką była Urszula Procner – mgr farm. Specjalista analityki klinicznej, która po dziś dzień jest właścicielem i sukcesywnie rozwija swoje przedsiębiorstwo.

foto1.jpgW początkowym okresie działalności firmy świadczone usługi ograniczały się do badań podstawowych, jednak wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, zakres analiz został znacznie powiększony m.in. o badania endokrynologiczne, alergologiczne, immunologiczne, genetyczne itp. Firma jako jedna z pierwszych zastosowała zamknięty system poboru krwi.

foto2.jpgLaboratoria Analityczne PROCNER od zawsze stawiały na jakość świadczonych usług, co łączyło się z ciągłymi inwestycjami oraz wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań. Priorytetem firmy jest najnowocześniejsza aparatura i metodyka badań oraz doświadczony i wysoce fachowy personel.

Ważnym punktem w historii firmy było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, gdyż wydarzenie to pociągnęło za sobą konieczność spełnienia wysokich wymogów przez wszystkie laboratoria wykonujące badania analityczne. Właściciel podjął szereg działań w celu dostosowania jakości aparatury, odczynników, wykształcenia i doświadczenia personelu oraz jakości świadczonych usług do wszelkich procedur i wymagań stawianych na szczeblu europejskim. foto8.jpgPonadto firma od wielu lat jest poddawana międzynarodowym kontrolom jakości badań.

Laboratoria Analityczne PROCNER to przede wszystkim jakość wykonywanych badań oraz profesjonalna obsługa pacjenta, dlatego firma na bieżąco prowadzi intensywne działania zmierzające do rozwoju oraz podążania za potrzebami odbiorców i wymaganiami stawianymi przez rynek usług laboratoryjnych.foto9.jpg

W 2009 roku firma z samodzielnej jednostki przekształciła się w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i przyjęła nazwę Laboratoria Analityczne PROCNER - NZOZ.